top of page

Tryksager og info-tavler

Foldere, turkort, guidebøger og infotavler af en hver art produceres. Der kan laves fælles designlinie, der matcher med hjemmeside og apps. 

Løsningen kan spare tid, da vi bruger en database, hvor data lægges i og efterfølgende kan trækkes ud til layout af kort til tryk. 

Vi kan lave løsninger tilpasset nøjagtigt til dine behov. Vi kan skrive tekster, tage fotos, tracke ruter, layoute kort osv. Vi begynder, der hvor du har brug for os.

Vores database kan også fungere som et arkiv, hvor din layouter kan hente tekst og foto. Data kan løbende opdateres i databasen og hentes frem til brug i nye udgaver af dine tryksager og tavler.

bottom of page