top of page

Om os

Vi er en socialansvarlig virksomhed, der ønsker at fremme bæredygtig turisme og beskyttelse af natur samt bedre friluftsoplevser for den enkelte. Vi har samarbejdet i mere en 12 år med at udvikle digitale løsninger. I juni 2015 gik vi sammen i Parks'nTrails Aps, som en fælles ramme for vores aktiviteter i ind- og udland. 

 

Vi gør brug af digitale løsninger, som vi selv programerer, herunder eget database-system. Vores løsninger er flexible og designet, så de sparer tid. De kan også virke i større geografier, hvor mange forskellige samarbejder. Parks'nTrails driver og udvikler Friluftsguiden.dk, som  56 kommuner har abonnement på (2015-tal). 

 

Vi tilbyder løsninger, der omfatter databaser, hjemmesider, apps og interaktive kort til hjemmesider. Ligesom vi bistår med tryksager og infotavler. Det kan også være skriftlig formidling, turkalendere på nettet og trykte. Eller hjælp med etablering og planlægning for ruter og naturparker. Vi understøtter også turismevirksomheder. 

Vi foretager vurderinger af om beskyttede områder såsom fredninger, naturnationalparker o.lign, om de lever op til de internationale krav sat af IUCN - International Union for Conservation of Nature. Ligesom vi udfører evalueringen af ansøgninger om internationale udpegninger såsom verdensnaturarv ved UNESCO. Vi kan også hjælpe med rådgivning herom.

 

Lars Jeppesen

 

Ansvar for teknisk udvikling, support og programering. Uddannet som datanom og grafisk designer. Har tidligere arbejdet i den grafiske branche, men er nu fuldtid som systemudvikler.

Søren Sørensen

 

Ansvar for styring af projekter og udvikling af nye løsninger. Fokus på lokale virksomheder og producenter. Uddannet som skibskok, ernærings- og husholdningsøkonom og efteruddannelse i oplevelsesøkonomi.

Jan Woollhead

 

Ansvar for rekreative ruter og naturparker og formidling af disse. Uddannet biolog og naturvejleder. Er medlem af World Commission on Protected Areas (IUCN). Har erfaring med naturforvaltning og planlægning

Peter Sørensen

 

Ansvar for kundekontakt og økonomi samt turismeprodukter.

Uddannet som civiløkonom. Har erfaring med udvikling af turismeprodukter, markedsføring og analyser. 

bottom of page