top of page

Vi planlægger og designer vandre-, cykel-, ride-, sejl- og motionsruter efter dine krav og ønsker. Det kan være være rundture eller etapeopdelte ruter.

Ruterne bliver beskrevet med tilhørende faciliteter, seværdigheder og service. De kan også blive fotograferet og vi kan lave turkort, infotavler o.l.

Vi kan understøtte ruterne med hjemmesider og apps eller interaktive kort til egen hjemmeside.

Aftaler om tilsyn af ruter indgås også. Vi kan tilbyde et system , der understøtter frivilliges hjælp ved drift af ruter. Der indgår heri brug af logbøger og feedback til driftsansvarlig.

Alle data om ruterne lægges i en database, hvor I selv kan styre indhold og foretage opdateringer.

Der kan tilknyttes løsning med indrapporteringer fra brugerne og guidede ture langs ruterne.

 

 

bottom of page